İyte’de Küresel Müşterekler: Münih Londra Lizbon

Global Commons in Iztech: Munich London LisbonCoordination
İpek Akpınar & Ece Güleç

Designers:

* Berkin Kızılateş - Riverside Hub, Münih
* Ebubekir Kaba - Araştırma Merkezi, Londra
* Elif Kandemir - Eğimli Mekanlar, Londra
* Fatma İnce - Kentsel Eşik, Münih
* Gamze Çalışkan - Tesadüflerle Akan, Londra,
* Gül Çelik - Ortak Yapım Fabrikası, Londra
* Hande Yaprak - Bağlantı, Londra
* Hatice Ferhan Kayacı - Kentsel Araştırma Haritalama ve Teknoloji Merkezi, Münih
* İlayda Güneş - Şehre Yeşili Getirmek, Londra
* Selin Su Tütüncü - Artictivity Wave, Lizbon
* Sevim Ekren - Müzakere Alanı, Lizbon
* Şükriye Dilek Ceyhan - Kentsel Bilişim Merkezi, Münih

------
Müşterek kavramının bir mimarlık eğitim pratiği olarak uygulanabilirliğini hedefleyen bu sergi kapsamında, müştereklik, bilginin paylaşılabilirliği çerçevesinde tartışılmaktadır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Stüdyosu II çıktılarından oluşan bu sergi ile öğretmen odaklı bir stüdyo süreci değil, Münih, Lizbon ve Londra'dan katılan işverenler ile çoklu öğrenme ortamında oluşan ürünler ortaya konulmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda oluşturulan stüdyo pratiğini aktaran bu sergide, kolektif bilginin, çeşitli coğrafyalarda, farklı parametreler ışığında mekânsallaşma süreci ön plana çıkarılmaktadır. Bu sergi ile, diyalog ve dayanışma kapsamında müşterekliğin eğitim sürecine yansıtılması, bilginin paylaşılabilirliği fikrinin stüdyo ortamına geçirilmesiyle mevcut eğitim sistemine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Stüdyo sürecinin ürünlerini yansıtan bu sergide, Münih Londra ve Lizbon'da seçilen bölgeler üzerinde, pandemi sürecinde müşterek bağlantıları güçlendirecek pratiklerin belirli konseptler ışığında mekâna yansıma süreci vurgulanmaktadır.The scope of this exhibition is to explore the applicability of the concept of the commons in an architectural education practice and to investigate commonality within the framework of the shareability of knowledge. The exhibition as the outputs of Architectural Design Studio II conducted at Izmir Institute of Technology, Department of Architecture does not illustrate a teacher-led process, rather, it presents various products created in a multi-learning environment with the employers from Munich, Lisbon and London. The exhibition conveys the studio practice created in line with these goals and highlights the spatialization process of collective knowledge in various geographies and in the light of different parameters. The aim is to reflect the commonality in the education process within the scope of dialogue and solidarity, and to contribute to the existing education system by transferring the idea of sharing the knowledge to the studio environment. The exhibition puts emphasize on the reflection process of the practices that will strengthen the common connections during the pandemic process on the selected regions in Munich, London and Lisbon, in the light of certain concepts.

Berkin Kızılateş - Riverside Hub, Münih


Ebubekir Kaba - Araştırma Merkezi, Londra

Elif Kandemir - Eğimli Mekanlar, LondraFatma İnce - Kentsel Eşik, Münih

Gamze Çalışkan - Tesadüflerle Akan, Londra,


Gül Çelik - Ortak Yapım Fabrikası, LondraHande Yaprak - Bağlantı, Londra

Hatice Ferhan Kayacı - Kentsel Araştırma Haritalama ve Teknoloji Merkezi, Münih

İlayda Güneş - Şehre Yeşili Getirmek, Londra

Selin Su Tütüncü - Artictivity Wave, Lizbon


Sevim Ekren - Müzakere Alanı, Lizbon

Şükriye Dilek Ceyhan - Kentsel Bilişim Merkezi, Münih

     

Etkinlik Programı ︎︎︎ iyitasarimizmir.org