Siber-İzmir

Cyber-İzmir


Sanatçılar:
Simber Atay
Aslıhan Güçlüİzmir, burada yaşayan milyonlarca insanın müşterek ortamıdır. Her metropol gibi, dramatik çevre sorunları, aşırı nüfus yoğunluğu, özellikle inşaat sektörü dolayısıyla somutlaşan kapitalist tehdit ve aynı zamanda Covid-19 nedeniyle zaman zaman kaotik görünümler sergileyebilmektedir. Ancak İzmir kenti, aynı zamanda siber-noir estetik ve trans-hümanistik duyarlılıklara hitap eden bir profil ve potansiyele sahiptir; yanı sıra şimdiki zaman ile senkronize binlerce yıllık arkeolojik geçmişi ile otantik bir bilim-kurgusal coğrafyadır.

Bu sergi, fotoğrafik görüntü üretimlerini içermektedir. Bu bağlamda, Simber Atay, android mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarının deneysel ortamında doğaçlamalar yaparken ; Aslıhan Güçlü, uzun pozlama yöntemiyle zaman ve hafıza üzerine deneysel bir çalışma gerçekleştirmiştir.


---


İzmir is the common environment of millions of people living here. Like many metropolis, it can show chaotic appearances from time to time due to dramatic environmental problems, overpopulation, especially the capitalist threat embodied by the construction sector, as well as Covid-19. However, the city of Izmir also has a profile and potential that appeals to cyber-noir aesthetic and trans-humanistic sensibilities; In addition, İzmir is an authentic science-fiction geography with thousands of years of archaeological history synchronized with the present.

This exhibition displays photographic image productions. In this context, Simber Atay improvises in the experimental environment of android mobile photo editing applications and Aslıhan Güçlü carried out an experimental study on time and memory with the long exposure method.Simber Atay

Aslıhan Güçlü
 

     

Etkinlik Programı ︎︎︎ iyitasarimizmir.org