Dünyayı kavrayışımıza özne ötesi bir bakış ile kurulan çevrimiçi sergi deneyimiYeniden Müşterek Gelecekler teması üzerine kurgulanan ve varoluşumuzdaki ‘ben’ odaklılığı terk etmenin gerekliliğini; toplumsal, çevresel ve ekonomik eksende ortak bilince geçişimizi vurgulayan İyi Tasarım İzmir_6 Sergileri, tasarım ve sanat uğraşlarının tematik biraradalıklarını ve bunların hem birbirileri hem de şehir ile diyalogları üzerinden İzmir kentinin tasarım uğraşını göstermeyi hedefliyor. Birbirinden farklı tasarım ve sanat alanlarının bir araya geldiği, bireysel ve grup işlerinin yer aldığı 5 tematik sergi altındaki 22 özgün çalışmanın daha çok disiplinler ötesi bir diyalog kurması hedeflenirken, tema üzerinden kavramsal bir yolculuğa hazırlayan, kentsel bölge ölçeğinden, fotoğrafa, görsel sanatlardan biyotasarıma kadar geniş bir yelpazede sunuyor.

Müşterek kavramının bir mimarlık eğitim pratiği olarak uygulanabilirliğini hedefleyen, kolektif bilginin, çeşitli coğrafyalarda, farklı parametreler ışığında mekânsallaşmasının ve bilginin paylaşılabilirliği fikrinin stüdyo ortamına geçirilmesinin deneyimini aktaran, ‘İyte’de Küresel Müşterekler: Münih Londra Lizbon’; Binlerce yıl önce doğal ortamlarından izole edilmiş, ekosistemin insan-dışı canlı aktörlerinden biri olan ipek böcekleri ile tasarım olanaklarını keşfetmek üzere bir araya gelen üç tasarımcının yürüttüğü spekülatif bir tasarım deneyi ile insan ile insan-dışı bir canlı varlığın diyaloğunu tasarım nesnesine/arayüze dönüştüren ‘Arada: Koza ve Tasarım’; İnsan ve insan dışı varlıkların birlikte yaşam senaryolarındaki insan odaklı hiyerarşik durumlarını eleştiren, evcil hayvan ve sokak hayvanı üzerinden farklı bağlamlarda insan-hayvan karşılaşmalarını ve etkileşimlerini konu alan ve özellikle kentte nasıl tek bir türün üstünlüğüyle kurulduğunu vurgulayan ‘Çoklu Karşılaşmalar’; Yaşamsal pratiklerin geleceğine dair sorgulamaların mekan kavramını merkezinde ele alındığı dokuz farklı bakış açısıyla, mekanı tarihsel, zihinsel, soyut ve somut olarak irdeleyen ve günümüzdeki mekan yaklaşımlarını yansıtan ‘Temassız Mekan’; Müşterek mekan olarak metropollerin, dramatik çevre sorunlarını, aşırı nüfus yoğunluğunu, özellikle inşaat sektörü dolayısıyla somutlaşan kapitalist tehditleri ve aynı zamanda Covid-19 nedeniyle zaman zaman değişken kaotik durumunu, Android mobil fotoğraf düzenleme uygulamaları ile deneysel ortamındaki doğaçlamalar ve uzun pozlama yöntemiyle zaman ve hafıza üzerinden ele alan ‘Siber-İzmir’ sergileri yeni bakış açıları kazandırma, tartışma alanları yaratma hedefiyle bizleri bekliyorlar.


İyi Tasarım İzmir_6 Sergileri Kreatif Ekibi

Editör: Onur Mengi

Tasarım: Ziyacan Bayar

Koordinasyon ve İletişim: Beste Uğur

     

Etkinlik Programı ︎︎︎ iyitasarimizmir.org